Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.10.2017 zgłoszenia awarii będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej.

Prosimy o przesłanie formularza ze zgłoszeniem awarii podając dokładny adres wraz z imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej, kontaktowym numerem telefonu oraz godzinami dostępności do mieszkania.

W ciągu 24h od dnia zgłoszenia awarii skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia wizyty.


PRZEJDŹ DO FORMULARZA
Poznań Estate Sp. z o.o., ul. Poplińskich 12/20a, 61-574 Poznań